Termeni și condiții

 1. INTRODUCERE

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web www.vincudorshop.ro (în continuare vincudorshop.ro”/„Site-ul”/ „Site-ul web”) şi plasarea de comenzi de produse prin intermediul acestui Site web (denumiţi în continuare „Termenii”).

Vă rugăm să citiţi Termenii, Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate (denumite în continuare în mod colectiv „Politicile de protecţie a datelor”) înainte de a utiliza Site-ul web şi de a plasa comenzi prin intermediul acestuia.

Prin accesarea vincudorshop.ro și utilizarea acestui Site web și/sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al Termenilor şi al Politicilor privind protecţia datelor și vă asumați angajamentul de a respecta acești Termeni, precum și Politicile privind protecția datelor. Dacă nu acceptați în mod integral Termenii și Politicile de protecţie a datelor, nu utilizaţi acest Site web. Aceşti Termeni pot suferi modificări. Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Politicile privind protecția datelor, întrucât aplicabili vor fi Termenii și Politicile privind protecția datelor în vigoare în momentul încheierii contractului relevant (astfel cum este definit mai jos) sau în momentul utilizării acestui Site.

Dacă aveţi orice întrebare referitoare la Termeni sau la Politicile de protecţie a datelor, ne puteţi contacta în orice moment utilizând formularul de contact.

Contractul (aşa cum este definit în continuare) poate fi încheiat, dacă vă exprimaţi opţiunea în acest sens, în oricare dintre limbile în care sunt disponibili Termenii pe acest Site web. Toate termenele prevăzute în prezenta sunt interpretate că sunt exprimate în zile calendaristice. În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se prelungește în mod corespunzător până în prima zi lucrătoare următoare.

 1. DATELE NOASTRE

Vânzarea produselor prin intermediul acestei pagini web este desfăşurată sub numele de Vin cu Dor de către DRINK DIVISION 35 S.R.L., o persoană juridică de naționalitate română cu sediul social Municipiul lași, Strada Fântânllor, Nr. 43, Bloc B14, Ap. B39, Județul lași, cod unic de înregistrare RO 46351921, inmatriculat la Oficiul Registrului Comertului Iasi sub nr. J22/2259/23.06.2022, avand cont IBAN R079 INGB 0000 9999 1266 1772, 8603 ING Bank Romania.

 1. DATELE DUMNEAVOASTRĂ ŞI VIZITELE DUMNEAVOASTRĂ PE ACEST SITE WEB

Informaţiile sau datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi vor fi prelucrate în conformitate cu Politicile de protecţie a datelor. Prin utilizarea acestui Site web și/sau plasarea unei comezi de produse prin intermediul vincudorshop.ro, vă exprimaţi în mod expres și neechivoc consimţământul privind prelucrarea acestor informaţii şi date şi declaraţi că toate informaţiile şi datele pe care ni le-aţi furnizat sunt veridice şi exacte și că ați obținut acordul prealabil scris al titularului informațiilor și/sau datelor, în eventualitatea în care informațiile și datele pe care ni le furnizați prin intermediul Site-ului nu vă aparțin.

 1. UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB

Prin utilizarea acestui Site web şi/sau plasarea oricărei comenzi de produse prin intermediul

acestuia, vă obligaţi:

 1. Să folosiţi acest Site web exclusiv pentru a transmite întrebări legitime sau a efectua comenzi legitime.
 2. Să nu efectuaţi nicio comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de comandă, vom avea dreptul să anulăm comanda şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.
 3. Să ne furnizaţi o adresă de e-mail, o adresă poştală şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. În egală măsură, consimţiţi să folosim aceste informaţii pentru a vă contacta în eventualitatea în care acest lucru este necesar (vedeţi Politica noastră de confidenţialitate).

Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm comanda dumneavoastră. Prin plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului web, declaraţi că aveţi peste 18 ani şi că aveţi capacitatea legală de a încheia contracte ferme.

 1. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Produsele oferite pe acest Site web sunt disponibile pentru livrare numai pe teritoriul României. Dacă doriţi să comandaţi produse prin intermediul acestui Site web, din alt stat membru UE în afară de România, sunteţi binevenit să faceţi acest lucru; în orice caz, produsele comandate pot fi livrate doar la o adresă din România.

 1. CUM SE ÎNCHEIE CONTRACTUL

Informaţiile prevăzute în Termeni şi datele cuprinse în acest Site web nu constituie o ofertă de vânzare, ci o invitaţie la ofertă (invitatio ad offerendum). Nu va exista niciun contract între dumneavoastră şi noi în legătură cu niciun produs până în momentul în care comanda dumneavoastră este acceptată în mod expres de către noi. Dacă nu vă acceptăm oferta, iar din contul dumneavoastră au fost retrase deja fonduri, acestea vă vor fi rambursate integral. Pentru a plasa o comandă, trebuie să urmaţi procedura online de cumpărare şi să daţi clic pe ”Plasează comanda”. După aceea, veţi primi un e-mail de la noi prin care se confirmă primirea comenzii dumneavoastră („Confirmarea comenzii”). O factura electronica cu detaliile comenzii dumneavoastre va fi anexata la Confirmarea de comandă (“Factura”). Contractul dintre noi privind cumpărarea unui produs („Contractul”) se încheie numai atunci când vă trimitem Confirmarea de comandă. Contractul se va referi numai la acele produse enumerate în Confirmarea de comandă. Nu vom avea obligaţia de a livra niciun alt produs care a făcut sau ar fi putut face parte din comanda dumneavoastră, până când nu este confirmată comanda produsului respectiv printr-o Confirmare de comandă separată.

 1. DISPONIBILITATEA PRODUSELOR

Toate comenzile de produse depind de disponibilitatea produselor respective în stocurile noastre. În acest sens, în eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stoc, ne rezervăm dreptul de a vă informa cu privire la produse înlocuitoare de calitate şi valoare egale sau superioare pe care le puteţi comanda. Dacă nu doriţi să comandaţi aceste produse înlocuitoare și dacă am primit deja plata aferentă produselor comandate, vă vom rambursa integral orice sume de bani pe care le-aţi plătit.

 1. REFUZUL DE A PRELUCRA O COMANDĂ

Ne rezervăm dreptul de a elimina orice produs de pe acest Site web în orice moment, în mod discreționar şi/sau de a elimina sau modifica orice material sau informații de pe acest Site web. Cu toate că depunem toate eforturile pentru a prelucra întotdeauna toate comenzile plasate, pot exista circumstanţe excepţionale care să ne oblige să refuzăm prelucrarea unei comenzi după trimiterea mesajului de Confirmare a comenzii şi ne rezervăm dreptul de a proceda astfel în orice moment. Nu vom avea nicio răspundere faţă de dumneavoastră sau orice parte terţă pentru eliminarea oricărui produs de pe acest Site web, pentru eliminarea sau modificarea oricărui material sau conţinut de pe acest Site web sau pentru neprelucrarea unei comenzi după ce v-am trimis mesajul de Confirmare a comenzii.

 1. LIVRARE

Sub rezerva dispoziţiilor din Articolul 7 de mai sus privind disponibilitatea produselor, cu excepţia cazurilor în care există circumstanţe extraordinare, vom depune toate eforturile pentru a finaliza comanda dumneavoastră cu produsul (produsele) enumerat(e) în Confirmarea de comandă până la data specificată în Confirmarea de comandă menţionată sau, dacă data de livrare estimată nu este specificată, în termenul estimat indicat la selectarea metodei de livrare. Cu toate acestea, pot apărea întârzieri din diverse motive, cum ar fi personalizarea produselor, apariţia unor circumstanţe neprevăzute sau zona de livrare. Dacă, dintr-un anumit motiv, nu putem respecta data de livrare, vă vom informa cu privire la această situaţie şi vă vom oferi opţiunea de a menţine comanda cu o nouă dată de livrare sau de a anula comanda cu rambursarea întregii sume plătite. Vă rugăm să reţineţi că livrarea produselor se efectueaza prin intermediul unui serviciu de curierat rapid, la adresele de pe teritoriul Romaniei. In vederea asigurarii fara probleme a livrarilor, va rugam sa indicati ca si adresa de livrare o adresa la care puteti fi gasiti in intervalul orar 9-17.

În sensul prezenţilor Termeni, se consideră că „livrarea” a avut loc sau se consideră că a fost „livrată” comanda atunci când dumneavoastră intraţi sau o parte terţă desemnată de dumneavoastră intră în posesia fizică a produselor, lucru demonstrat de o semnătură de primire a comenzii la adresa de livrare convenită. În cazul în care comanda de produse nu ajunge la dumneavoastră în timpul de livrare estimat, vă adresăm rugămintea de a ne contacta utilizând urmatoarele date: numărul de telefon 0755921056 şi adresa de e-mail: vincudor@gmail.ro.

 1. IMPOSIBILITATEA DE LIVRARE

Dacă nu putem să livrăm produsele din motive neimputabile nouă, după două încercări, vom încerca să găsim un loc sigur unde să lăsăm coletul. Dacă nu putem să găsim un loc sigur, comanda dumneavoastră va fi returnată la depozitul nostru. Vă vom informa în scris despre locul unde se află depozitat coletul şi modalitatea, respectiv termenul în care puteti solicita livrarea din nou a produselor, cu suportarea tuturor costurilor de livrare. In caz contrar, ca urmare a rezilierii Contractului, vă vom rambursa toate plăţile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepţia oricărui cost adiţional rezultat din selectarea unei metode de livrare, alta decât cea mai ieftină metodă obişnuită de livrare oferită de noi), fără nicio întârziere nejustificată şi, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data de la care considerăm prezentul Contract reziliat. Vă rugăm să reţineţi că depozitarea, transportul şi reluarea livrării care derivă din rezilierea Contractului pot presupune un cost adiţional şi vom avea dreptul de a vă transfera acest cost dumneavoastră.

 1. TRANSFERUL RISCULUI ŞI AL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR

Toate riscurile legate de produse (inclusiv pierdere și deteriorare) vă vor reveni dumneavoastră din momentul livrării, atunci când dumneavoastră intraţi sau când o parte terţă desemnată de către dumneavoastră, alta decât curierul, intră în posesia fizică a produselor. Dreptul de proprietate asupra produselor vi se va transfera dumneavoastră numai după ce primim plata integrală a tuturor sumelor datorate pentru produse, inclusiv a costurilor de livrare, sau la livrare (aşa cum este definită în Articolul 9 de mai sus), dacă aceasta are loc la o dată ulterioară. Dreptul legal de proprietate asupra produselor ne va reveni imediat nouă dacă vă rambursăm orice astfel de plată.

 1. PREŢ ŞI PLATĂ

Preţul fiecărui produs va fi cel menţionat periodic pe Site-ul nostru web, cu excepţia cazului în care există o eroare evidentă. Cu toate că avem grijă să ne asigurăm că toate preţurile indicate pe Site-ul nostru web sunt corecte, pot apărea erori. Dacă descoperim o eroare de preţ la oricare produs(e) din comanda dumneavoastră, vă vom informa cât mai curând cu putinţă şi vă vom oferi opţiunea de a reconfirma comanda la preţul corect sau de a o anula. Dacă nu vă putem contacta, din motive neimputabile nouă, comanda va considerată anulată şi, dacă aţi plătit deja produsul (produsele), vă vom rambursa întreaga sumă plătită. Nu avem nicio obligaţie de a vinde vreun produs la un preţ inferior incorect (chiar şi în situaţia în care ați primit din partea noastră Confirmarea de comandă), dacă eroarea de preţ este evidentă, inconfundabilă şi ar fi putut fi identificată în mod rezonabil de dumneavoastră ca fiind o eroare. Preţurile afişate pe Site-ul nostru web sunt exprimate in lei si includ TVA, dar nu includ costurile de livrare si/sau incasare aferente, care se vor adăuga la suma totală datorată. Cheltuielile de livrare sunt detaliate pe Site.

In momentul de fata, plata se poate face prin urmatoarele modalitati:

 1. a) ramburs la primirea comenzii de la curier;
 2. b) online cu card bancar prin MobilePay (Visa/Maestro/Mastercard/Revolut).

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Client o factura pentru Produsele si Serviciile livrate, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare. Daca ati ales metoda de plata cu card bancar, este necesar sa completati un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra in pagina securizata a procesatorului de plati. Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectueaza prin intermediul sistemului “3-D Secure” elaborat de organizatiile care asigura tranzactiile on-line la acelasi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant. “3-D Secure” asigura in primul rand ca nicio informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata, in niciun moment, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plati, aceste date fiind direct introduse in sistemele Visa si MasterCard. Pentru platile prin card bancar nu este perceput niciun comision. Cu toate că ne desfășurăm activitatea în moneda locală și nu vom aplica niciun comision suplimentar si nicio suprataxă, aceasta este o tranzacție internațională și banca dumneavoastră poate percepe taxe suplimentare datorate schimburilor valutare. Din acest motiv, în cazul în care sumele debitate de pe cardul dumneavoastră sau rambursate pe cardul dumneavoastră diferă de prețul afișat la finalizarea comenzii sau de suma confirmată care urma să vă fie rambursată, contactați banca dumneavoastră pentru a primi mai multe informații referitoare la comisioanele bancare percepute pentru o astfel de tranzacţie. Pentru a reduce la minimum riscul de acces neautorizat, datele cardului dumneavoastră de credit vor fi criptate. Odată ce primim comanda dumneavoastră, vom solicita o pre-autorizare a cardului dumneavoastră, pentru a ne asigura că există fonduri suficiente pentru a finaliza tranzacţia. Suma va fi retrasă din contul dumneavoastră în momentul în care comanda dumneavoastră părăseşte depozitul nostru. Dacă faceţi clic pe „Autorizare plată”, confirmaţi că vă aparţine cardul. Dumneavoastră veți fi unicul răspunzător de orice incidente și prejudicii cauzate nouă sau unor terțe părți ca urmare a faptului că veți fi furnizat date bancare care nu vă aparțin. Cardurile de credit sunt supuse unor verificări de validare şi autorizare de către instituţia emitentă. În cazul în care nu primim autorizarea necesară, nu ne vom asuma răspunderea pentru nicio întârziere a livrării produselor comandate sau, după caz, nelivrarea acestora şi nu vom mai putea încheia niciun Contract cu dumneavoastră.

Preţurile pot fi revizuite în orice moment, însă (cu excepţiile menţionate mai sus), nicio schimbare potenţială nu va afecta vreo comandă a dumneavoastră pentru care, anterior modificării prețurilor, a fost trimisă deja o Confirmare a comenzii. După ce aţi selectat toate produsele pe care doriţi să le cumpăraţi prin adăugarea lor în coşul dumneavoastră, următorul pas este să parcurgeţi procesul de finalizare a comenzii şi să efectuaţi plata. Pentru a face acest lucru, trebuie să urmaţi paşii din procesul de cumpărare, completând sau verificând informaţiile solicitate la fiecare pas. Mai mult decât atât, pe toată durata procesului de cumpărare, înainte de a efectua plata, puteţi modifica datele comenzii dumneavoastră. De asemenea, dacă sunteţi un utilizator înregistrat, va fi disponibil un istoric al tuturor comenzilor plasate de dumneavoastră, în secţiunea „Contul meu”.

 1. TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ

În conformitate cu normele şi reglementările în vigoare, toate cumpărăturile efectuate prin intermediul Site-ului web vor fi supuse taxei pe valoarea adăugată (TVA). În acest sens şi în conformitate cu Capitolul I din Titlul V al Directivei Consiliului nr. 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006, privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, se va considera că locul livrării este statul membru care apare în adresa unde vor fi livrate produsele, iar TVA-ul aplicabil va fi la cota în vigoare în fiecare stat membru unde urmează să fie livrate produsele, potrivit comenzilor plasate.

 1. PLATĂ RAPIDĂ

Funcţionalitatea de plată rapidă (denumită în continuare „Plată rapidă”) facilitează cumpărăturile dumneavoastră pe acest Site web, pentru că nu este necesar să introduceţi datele privind livrarea, facturarea şi plata la fiecare cumpărătură. Plata rapidă este disponibilă în secţiunea Vizualizare coş. Pentru a folosi Plata rapidă, va fi necesar să salvaţi datele cardului dumneavoastră. Puteţi face acest lucru în momentul în care efectuaţi o plată cu oricare dintre cardurile acceptate pe acest Site web, făcând clic pe opţiunea „Salvare date card”. Această acţiune va avea ca rezultat salvarea următoarelor date ale cardului: numărul cardului, numele titularului cardului exact aşa cum apare acesta pe card şi data de expirare a cardului. Pentru a salva datele cardului dumneavoastră şi a folosi opţiunea de Plată rapidă, va fi necesar să acceptaţi Politica de confidenţialitate şi Condiţiile aplicabile. Dacă sunteţi de acord să utilizaţi Plata rapidă, veţi autoriza debitarea cardului care este asociat cu acest instrument pentru toate cumpărăturile plătite astfel. Utilizarea cardului va fi guvernată de termenii acordului scris dintre dumneavoastră şi instituţia care a emis cardul, în toate situaţiile. Puteţi salva datele oricâtor carduri doriţi să utilizaţi pentru Plata rapidă, însă în acest scop este necesar să efectuaţi cel puţin o plată cu fiecare card. Dacă doriţi să salvaţi date pentru mai mult de un card, cardul ale cărui date au fost salvate cel mai recent va fi considerat „cardul dumneavoastră preferat” şi acesta va fi debitat în mod implicit în cazul cumpărăturilor efectuate cu opţiunea de Plată rapidă. Cu toate acestea, vă puteţi schimba cardul preferat în secţiunea Contul meu din cadrul acestui Site. Pentru a utiliza Plata rapidă, trebuie doar să faceţi clic pe butonul „Plată rapidă” care apare în coşul de cumpărături. Se va deschide imediat un ecran cu informaţiile privind livrarea, facturarea şi plata pentru cumpărătura dumneavoastră. Informaţiile disponibile în acest ecran nu pot fi modificate; aşadar, dacă unele informaţii sunt incorecte, nu finalizaţi cumpărătura. Pentru a efectua cumpărături utilizând date diferite, nu folosiţi serviciul de Plată rapidă. Vă puteţi schimba cardul preferat asociat opţiunii de Plată rapidă în secţiunea Contul meu din cadrul acestei pagini web.

 1. POLITICA PRIVIND RETURNAREA PRODUSELOR

Vin cu Dor face toate eforturile pentru a se asigura ca produsele livrate si serviciile noastre sunt de cea mai inalta calitate. Specialistii nostri selecteaza cu atentie si pasiune fiecare vin oferit pe site-ul web, iar stocarea si sistemul de impachetare inovativ si inteligent, care protejeaza vinul impotriva socurilor sau a temperaturilor nefavorabile, asigura pastrarea si transportul in conditii optime pentru a mentine calitatea produselor pana cand ele ajung la Client. Totusi, daca exista probleme cu produsele comandate si doriti sa le returnati, va rugam sa ne contactati pe email la adresa vincudorshop.ro si vom face tot posibilul pentru a remedia situatia.

Returnarea produselor este posibila in cel mult 14 zile de la livrarea acestora. Costurile cu returul produselor vor fi suportate de client. Daca in urma analizarii reclamatiei se dovedeste ca aceasta este intemeiata, clientul are optiunea de a solicita fie inlocuirea produsului, fie contravaloarea acestuia, situatie in care acesta va primi un cupon valoric care acopera valoarea vinului si al transportului. Cuponul poate fi utilizat pentru efectuarea unei noi achizitii prin intermediul site-ului vincudorshop.ro.

Nu puteţi anula un Contract al cărui obiect este livrarea oricăruia dintre următoarele produse:

 • Produse personalizate

 • Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de dumneavoastră după livrare.

Dreptul dumneavoastră de a anula un Contract se aplică numai produselor care sunt returnate în aceeaşi stare în care le-aţi primit. Vă rugăm să returnaţi orice produs folosind sau incluzând ambalajul său original. Trebuie să ne trimiteţi şi toate cutiile, etichetele, instrucţiunile/documentele (dacă există) şi ambalajele originale împreună cu produsul returnat. Nu se va efectua nicio rambursare dacă produsul a fost folosit după desigilare, dacă nu este în aceeaşi condiţie în care a fost livrat sau dacă este deteriorat. În consecinţă, ar trebui să aveţi grijă rezonabilă de produse cât timp se află în posesia dumneavoastră.

 1. RĂSPUNDERE ŞI DECLINAREA RĂSPUNDERII

Cu excepţia situaţiei în care se specifică în mod expres contrariul în aceşti Termeni, răspunderea noastră în legătură cu orice produs cumpărat prin intermediul Site-ului nostru web este strict limitată la preţul de cumpărare al produsului respectiv. Fără să aducă atingere celor de mai sus, nicio prevedere din aceşti Termeni nu va exclude sau limita în niciun mod răspunderea noastră:

 1. Pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijenţa noastră;
 2. Pentru fraudă sau falsificare frauduloasă sau
 3. Pentru orice chestiune pentru care ar fi ilegal sau nelegitim ca noi să ne excludem sau să ne limităm răspunderea sau să încercăm să ne excludem sau să ne limităm răspunderea.

Fără a aduce atingere alineatului de mai sus şi în măsura maximă permisă de lege, dacă nu se precizează contrariul în aceşti Termeni, nu ne asumăm nicio răspundere pentru următoarele, indiferent de origine:

(i) pierderea de venituri sau câştiguri;

(ii) pierderea de afaceri;

(iii) pierderea de profituri sau contracte;

(iv) pierderea de economii anticipate;

(v) pierderea de date şi

(vi) pierderi de timp de gestionare sau a orelor de lucru.

De asemenea, nu veți putea solicita angajarea răspunderii noastre în cazul în care imposibilitatea de a livra produsele comandate sau de a ne îndeplini oricare dintre obligaţiile care ne revin conform acestor Termeni este consecința apariției unui Eveniment de forță majoră, astfel cum este reglementat la Articolul 23 de mai jos. Datorită naturii deschise a acestui Site web şi a potenţialului de producere a unor erori la stocarea şi transmiterea informaţiilor digitale, nu garantăm precizia şi siguranţa informaţiilor transmise către sau obţinute din acest Site web, dacă nu se prevede în mod expres contrariul pe acest Site web. Toate descrierile produselor, informaţiile şi materialele publicate pe acest Site web sunt furnizate „ca atare” şi fără garanţii explicite, implicite sau de altă natură, cu excepţia celor stabilite de lege. În acest sens, dacă încheiaţi Contractul în calitate de consumator sau utilizator, ne asumăm obligaţia de a livra produse care sunt în conformitate cu Contractul şi ne asumăm răspunderea faţă de dumneavoastră pentru orice lipsă de conformitate care există la momentul livrării. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul dacă acestea: (i) sunt conforme cu descrierea furnizată de către noi şi posedă aceleaşi calităţi pe care le-am prezentat pe acest Site web; (ii) sunt adecvate scopurilor pentru care produsele de tipul respectiv sunt utilizate în mod normal şi (iii) prezintă parametrii de calitate şi performanţă care sunt normali la produsele de acelaşi tip şi la care vă puteţi aştepta în mod rezonabil. În măsura maximă permisă de lege, excludem toate garanţiile de orice fel, cu excepţia celor ce nu pot fi excluse în mod legal în cazul consumatorilor si utilizatorilor.

Produsele pe care le comercializăm prezintă adesea caracteristicile materiei prime naturale utilizate la obtinerea acestora. Aceste caracteristici, cum ar fi eventuale reziduuri, depuneri de tartrati, nu pot fi considerate defecte sau deteriorări. Din contră, trebuie să vă aşteptaţi ca acestea să existe şi să le apreciaţi. Selectăm ca materii prime, numai struguri de cea mai înaltă calitate, însă caracteristicile naturale nu pot fi evitate şi trebuie să fie acceptate ca făcând parte din aspectul individual al produsului. Nicio prevedere din această clauză nu vă va afecta drepturile legale pe care le aveţi în calitate de consumator şi/sau utilizator sau dreptul de a vă retrage din Contract.

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că toate drepturile de autor, mărcile înregistrate şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor sau conţinuturilor care sunt furnizate ca parte din acest Site web ne vor reveni în continuare şi întotdeauna nouă sau licenţiatorilor noştri. Aveţi dreptul de a folosi acest material numai cu acordul prealabil, expres furnizat de către noi sau de către licenţiatorii noştri. Acest lucru nu vă împiedică să utilizaţi acest Site web în măsura în care este necesar să faceţi o copie a datelor oricărei comenzi sau ale Contractului.

 1. VIRUŞI, HACKING ŞI ALTE INFRACŢIUNI CIBERNETICE

Nu este permis să faceţi abuz de acest Site web introducând în mod deliberat viruşi informatici de tip hardware și software, precum și orice alte programe informatice neautorizare sau orice alt material care este rău intenţionat sau dăunător din punct de vedere tehnologic. Este interzis să efectuaţi orice încercare de a avea acces neautorizat la acest Site web, la serverul care găzduieşte acest Site sau la orice alt server, computer sau bază de date asociată cu Site-ul nostru web. Vă asumaţi obligaţia de a nu ataca acest Site web prin intermediul unui atac de tip „refuz de serviciu” sau al unui atac de tip „refuz de serviciu” distribuit. rin încălcarea acestei prevederi puteţi comite o infracţiune în temeiul reglementărilor aplicabile. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităţii competente de aplicare a legii şi vom coopera cu autoritatea corespunzătoare pentru a face cunoscută identitatea hackerului. De asemenea, în eventualitatea unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest Site web va înceta cu efect imediat. De asemenea, noi vom efectua toate demersurile necesare pentru a restricționa accesul dumneavoastră la Site pe durata maxima permisă de lege. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daună cauzată de un atac de tip „refuz de serviciu”, virus sau orice alt software sau material care este rău intenţionat sau dăunător din punct de vedere tehnologic pentru computerul, echipamentele, datele sau materialele dumneavoastră ca urmare a utilizării acestui Site web sau a descărcării conţinutului acestuia sau al altor site-uri web spre care vă redirecţionează acest Site web.

 1. LINK-URI DIN SITE-UL NOSTRU WEB

Site-ul nostru web poate conţine link-uri către alte site-uri web sau materiale ale unor părţi terţe; astfel de linkuri sunt furnizate numai în scop informativ şi nu avem niciun control asupra conţinutului site-urilor web şi materialelor respective. În consecinţă, nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daună care poate decurge din utilizarea unor astfel de linkuri.

 1. COMUNICĂRI SCRISE

Legile aplicabile prevăd ca o parte din informaţiile sau comunicările pe care vi le trimitem să fie în scris. Prin utilizarea acestui Site web, vă exprimaţi acordul să comunicaţi cu noi în principal prin mijloace electronice. Vă vom contacta prin e-mail sau vă vom furniza informaţii prin publicarea de notificări pe Site-ul nostru web. În scopuri contractuale, vă exprimaţi acordul cu utilizarea acestui mijloc electronic de comunicare şi recunoaşteţi că toate contractele, notificările, informaţiile şi alte comunicări pe care vi le trimitem prin mijloace electronice respectă orice cerinţă legală care prevede efectuarea în scris a comunicărilor. Această condiţie nu vă afectează drepturile legale.

 1. NOTIFICĂRI

Recomandarea noastră este să ne transmiteţi, de preferinţă, toate notificările prin intermediul formularului nostru de contact. În temeiul prevederilor din Articolul 20 de mai sus şi cu excepţia cazului în care se menţionează contrariul, vă putem trimite notificări fie la adresa de e-mail, fie la adresa poştală pe care ne-o furnizaţi atunci când plasaţi o comandă. Notificarea va fi considerată primită şi comunicată în mod corespunzător imediat când este publicată pe Site-ul nostru web, în 24 de ore de la trimiterea unui e-mail sau după trei zile de la data expedierii unei scrisori prin poştă. Pentru a dovedi că o notificare a fost comunicată, este suficientă o dovadă, în cazul scrisorilor, că acestea au fost adresate, ştampilate şi depuse la poştă în mod corespunzător, iar în cazul unui e-mail, că acesta a fost trimis la adresa specificată a destinatarului.

 1. TRANSFERUL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR

Contractul încheiat între noi şi dumneavoastră are un caracter obligatoriu pentru noi, dumneavoastră şi succesorii şi agenţii noştri şi ai dumneavoastră. Nu puteţi transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără a obţine în prealabil acordul nostru scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta, în orice moment de pe durata Contractului. Pentru evitarea oricărei ambiguităţi, orice astfel de transfer, cesionare, grevare sau altă înstrăinare nu va afecta drepturile dumneavoastră legale în calitate de consumator şi nu va anula, reduce sau limita în niciun alt mod orice garanţie pe care v-am acordat-o, în mod expres sau implicit.

 1. EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ

Nu vom fi traşi la răspundere sau responsabili pentru nicio nerespectare sau întârziere în îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile pe care ni le-am asumat printr-un Contract, dacă aceasta este cauzată de evenimente care se află în afara controlului nostru rezonabil („Eveniment de forţă majoră”). Un Eveniment de forţă majoră va include orice act, eveniment, neexecutare, omisiune sau accident care se află în afara controlului nostru rezonabil şi va include în mod deosebit (fără limitare) următoarele:

 1. Greve, şomaj tehnic sau alte acţiuni sindicale.
 2. Rebeliune civilă, revoltă, invazie, atac terorist sau ameninţare teroristă, război (declarat sau nu), ameninţare sau pregătire de război.
 3. Incendiu, explozie, furtună, inundaţie, cutremur, surpare de teren, epidemie, pandemie sau orice alt dezastru natural.
 1. Imposibilitatea de a folosi căile ferate, transportul maritim, transportul aerian, transportul auto sau alte mijloace de transport public sau privat.
 2. Imposibilitatea de a folosi reţelele de telecomunicaţii publice sau private.
 3. Acte, decrete, legislaţie, reglementări sau restricţii impuse de orice guvern.
 4. Orice grevă, defectare sau accident care afectează transportul maritim, sistemul poştal sau transportul relevant de alt tip.

Executarea obligaţiilor noastre care decurg din orice Contract va fi considerată suspendată pe durata Evenimentului de forţă majoră şi vom beneficia de o prelungire a termenului pentru a ne executa obligaţiile de pe durata Evenimentului de forţă majoră. Vom utiliza mijloacele noastre rezonabile pentru a opri Evenimentul de forţă majoră sau pentru a găsi o soluţie prin care să ne putem executa obligaţiile contractuale în pofida Evenimentului de forţă majoră. În cazul în care Evenimentul de forță majoră durează mai mult de 3 luni, iar comenzile nu pot fi onorate, Contractul încheiat de noi va înceta de drept. Ca urmare a încetării Contractului, vă vom rambursa toate plăţile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare, dacă va fi cazul (cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi), fără întârzieri exagerate şi, în orice caz, în maximum 14 zile calendaristice de la data la care considerăm acest Contract ca fiind încetat.

 1. RENUNŢARE

În cazul în care, în orice moment de pe durata Contractului, omitem să insistăm asupra executării stricte de către dumneavoastră a obligaţiilor care decurg dintr-un Contract sau din oricare dintre aceşti Termeni şi/sau dacă omitem să ne exercităm oricare dintre drepturi sau să formulăm căile de atac la care avem dreptul în temeiul acestui Contract sau al acestor Termeni, acest lucru nu va reprezenta o renunţare din partea noastră la aceste drepturi sau căi de atac sau o limitare a acestora şi nu vă va exonera de respectarea obligaţiilor în cauză. O renunţare din partea noastră privind orice neîndeplinire a unei obligaţii nu va constitui o renunţare din partea noastră la nicio altă neîndeplinire ulterioară a obligaţiilor care decurg din Contract sau Termeni. Nicio renunţare din partea noastră la oricare dintre aceşti Termeni sau la orice drept sau cale de atac care decurge din Contract nu va produce efecte, cu excepţia situaţiei în care se specifică în mod expres că este vorba despre o renunţare şi vă este comunicat în scris acest lucru, în conformitate cu prevederile paragrafului referitor la Notificări de mai sus.

 1. ANULARE PARȚIALA

În cazul în care o autoritate competentă va considera că oricare dintre aceşti Termeni este nevalid, nelegal sau inaplicabil sau că oricare prevedere dintr-un Contract este nevalidă, nelegală sau inaplicabilă într-o anumită măsură, se va separa în măsura stabilită termenul, condiţia sau prevederea în cauză de restul termenilor, condiţiilor şi prevederilor, iar aceştia din urmă vor continua să aibă validitate în măsura maximă permisă de lege.

 1. INTEGRALITATEA CONTRACTULUI

Aceşti Termeni şi orice document la care se face trimitere în mod expres constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere sau orice alt aranjament anterior verbal sau scris dintre dumneavoastră şi noi. Atât noi, cât şi dumneavoastră, declarăm că, prin încheierea prezentului Contract, nici dumneavoastră şi nici noi nu ne-am bazat pe nicio declaraţie, pe niciun angajament sau pe nicio promisiune făcută de cealaltă parte sau implicită în orice s-a spus sau s-a scris în timpul negocierilor dintre dumneavoastră şi noi înainte de încheierea Contractului prezent, cu excepţia situaţiilor menţionate în mod expres în aceşti Termeni. Nici dumneavoastră şi nici noi nu avem dreptul de a apela la căi de atac în cazul oricărei declaraţii neadevărate făcute verbal sau în scris de cealaltă parte, înainte de data încheierii vreunui Contract (cu excepţia situaţiei în care o asemenea declaraţie neadevărată a fost făcută în mod fraudulos), iar cealaltă parte are dreptul la o cale de atac doar în cazul încălcării Contractului, aşa cum se prevede în aceşti Termeni.

 1. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACEŞTI TERMENI

Avem dreptul de a revizui şi modifica aceşti Termeni în mod ocazional și discreționar. Vă veţi supune politicilor şi Termenilor în vigoare în momentul în care utilizaţi acest Site web sau comandaţi produse de la noi, cu excepţia situaţiei în care se solicită aplicarea vreunei schimbări a acestor politici, Termeni sau a Declaraţiei de confidenţialitate prin lege sau de către o autoritate guvernamentală, caz în care orice potenţială modificare se va aplica şi în cazul comenzilor plasate anterior de către dumneavoastră.

 1. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Utilizarea Site-ului nostru web şi Contractele pentru cumpărarea produselor încheiate prin intermediul acestui Site web vor fi guvernate de legislaţia română. Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu folosirea Site-ului web sau în legătură cu aceste Contracte va fi supus jurisdicţiei neexclusive a instanţelor române. Dacă încheiaţi Contractul în calitate de consumator, nicio prevedere din această clauză nu vă va afecta drepturile legale prevăzute de legislaţia locală în vigoare.

 1. FEEDBACK

Aşteptăm cu interes comentariile şi feedbackul dumneavoastră. Vă rugăm să ne trimiteţi feedbackul, comentariile şi sugestiile dumneavoastră prin intermediul formularului nostru de contact.